O Jihomoravském kraji

SídloŽerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
Telefon541 651 111
Fax541 651 209
Elektronický kontaktposta@kr-jihomoravsky.cz
Oficiální stránkywww.kr-jihomoravsky.cz
Rozloha kraje719 555 ha
Počet obyvatel1 140 000
Hustota osídlení157 obyvatel/km2
Počet obcí673
Počet měst49
Počet okresů7
Statutární městoBrno – počet obyvatel: 405 338
Počet obcí s rozšířenou působností21
Počet obcí s pověřeným obecním úřadem34
Nejvyšší bod krajeČupec (819 m n. m.) v okrese Hodonín
Nejnižší bod krajesoutok řek Moravy a Dyje u Lanžhota (150 m n. m.)

Charakteristika

Jihomoravský kraj je bohatý na architektonické památky různých slohů s bohatými kulturně historickými kořeny.
Jihomoravský kraj (Brněnský kraj do května 2001) se rozkládá na jižní a také střední části Moravy.
Jihomoravský kraj má společné hranice s krajem Jihočeským krajem na západě, Vysočina na severozápadě, Pardubickým krajem na severu, Olomouckým krajem na severovýchodě, Zlínským krajem na východě, na jihovýchodě hraničí se slovenskými kraji Trenčínským a Trnavským, na jihu sousedí s rakouskou spolkovou zemí Dolní Rakousko.
Území kraje se skládá s okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.
Jihomoravský kraj jako územní samosprávný celek České republiky vznikl v roce 2000 z původního Brněnského kraje. Jihomoravský kraj byl součástí Československa od roku 1960-1990. Byl však větší než kraj tak, jak ho známe v současnosti. Součástí kraje byly i části dnešních krajů Vysočina, Olomouckého a Zlínského. Po roce 1990 už nemá správní orgány, ale je pouze obvodem Krajského soudu v Brně.

Historie

Morava se proslavila už v dobách prehistorických více než jiné části Česka. Světoznámá je věstonická Venuše a celé archeologické naleziště z doby lovců mamutů v Dolních Věstonicích. Tuto lokalitu navštívily také římské legie.
Na jižní Moravě se rozkládalo jedno z center Velkomoravské říše v 8. a 9. století. U Znojma se dochovala jedna z nejstarších rotund na celém českém území.
Brno, současné hlavní město kraje, bylo již od 14. století sídlením městem moravského zemského sněmu, který zasedal střídavě v Brně a Olomouci.
Nedaleko za Brnem je místo, kde se v roce 1805 odehrála známá bitva. Největší bitva, jaká se kdy odehrála na našem území, Bitva tří císařů - Bitva u Slavkova.
Stosedmdesát tisíc Napoleonavých vojáků tady bojovalo proti vojskům rakouského císaře Františka a ruského cara Alexandra. Tato bitva se stala největším vítězstvím francouzského císaře Napoleona Bonaparta. Početně slabší, avšak lépe vycvičená a hlavně organizovaná armáda svého císaře nezklamala a zvítězila.
V této bitvě ztratila Francouzská armáda 9000 vojáků, spojenci ztratili asi 27 000 vojáků.

Krajské město

Správním centrem kraje je Brno, druhé největší město České republiky
Rozloha: 230,22 km?
Počet obyvatel: 405 338
Nadmořská výška: 190-479m
Místní části: 58
Městské části-obvody: 29
Katastrální území: 48
Leží na soutoku řek Svratky a Svitavy.
Brno je sídlem Ústavního soudu České republiky.

Historické a kulturní památky

K nejvýznamnějším dominantám kraje patří symboly města Brna hrad Špilberk a Katedrála svatého Petra a Pavla (známá spíše jako Petrov). Katedrála svatého Petra a Pavla stojí na návrší v místech původního brněnského hradu. Pochází ze 13. století, kdy zde byla postavena bazilika. Do dnešní podoby byla katedrála přestavěna v průběhu několika staletí.
Zajímavou dominantou je i hrad Veveří, tyčící se nad brněnskou přehradou. Severovýchodně od středu města Brna, tvořeného původním Městem Brnem, které je vyhlášené městskou památkovou rezervací, leží významná stavební památka vila Tugendhat, zapsaná mezi Světové dědictví UNESCO.
První písemný doklad o městě je z roku 1091 v Kosmově kronice.
Roku 1243 dostalo město královská privilegia od českého krále Václava I. Město bylo obehnáno hradbami s pěti branami. Měnínská brána se nachází v ulici Orlí, ve středu města. Patří mezi významné památky, je posledním dokladem městského opevnění. Židovská brána se nacházela se při dnešním ústí Masarykovy ulice k vlakovému nádraží. První zmínka o ní pochází z roku 1328. Starobrněnská brána se nacházela v místě, kde se stýká ulice Starobrněnská a Dominikánská.
Veselá brána se nacházela na křižovatce ulic Veselá a Česká. První zmínka je z roku 1340. Běhounská brána (někdy také nazývaná Rýnská, podle místních obyvatel, kteří pocházeli od Rýna) se nacházela na spojnici stejnojmenné ulice a ulice Kozí.
Ve 14. století bylo město sídlem moravských markrabat a v této době Brno zažívalo velký rozmach. Brno mělo právo výročních trhů a tak se zde dařilo mezinárodnímu obchodu.
Průmysl se začal významně rozvíjet roku 1763, kdy byla založena první textilní manufaktura. Pozadu nezůstal ani strojírenský průmysl a jsou zde zaváděny nejnovější technologie. S rostoucím obchodem a rozvojem města se začal zvyšovat počet předměstí, město postupně ztrácí svůj původní charakter pevnosti.
Nejnavštěvovanější památkou je hrad Špilberk. S postupem času se význam a úloha hradu Špilberk podstatně měnily. Z královského hradu a sídla moravských markrabat se v průběhu času stala mohutná barokní pevnost s nejtěžším vězením rakouské monarchie a vojenská kasárna. Špilberk byl v roce 1962 prohlášen národní kulturní památkou. V současnosti je jedním z nejvýznamnějších brněnských kulturních center. V prostorách hradu má dnes sídlo Muzeum města Brna.
Hrad byl založen kolem poloviny 13. století na příkrém skalnatém vrchu (290 m n. m.), tyčícím se nad historickým centrem města.
Součástí hradu jsou i podzemní chodby - kasematy, které mimo jiné sloužily i jako vězení.
Po porážce stavovského povstání zde byli vězněni někteří moravští účastníci povstání. Mimo spousty „obyčejných“ trestanců zde bylo vězněno také několik známých osobností, rakouští vojevůdci generálové Bonneval a Wallis, nebo proslulý plukovník pandurů Franz Trenck, který zde i roku 1749 zemřel.
Velice zajímavou historii má kostnice, nacházející se v podzemí kostela svatého Jakuba. Hřbitov, nacházející se u kostela, patřil k nejstarším hřbitovům ve městě. Při archeologických výzkumech zde byly objeveny i základy kostela, který pocházel z doby před rokem 1228.
Počet ostatků, které jsou uloženy v prostorách pod kostelem svatého Jakuba, je odhadnut zhruba na padesát tisíc. Tímto množstvím nalezených ostatků jde o druhou největší kostnici v celé Evropě. Větší kostnicí jsou pouze pařížské katakomby.

Příroda

Na území Jihomoravském kraji se rozkládá celá řada chráněných přírodních území a chráněných krajinných oblastí: Bílé Karpaty, Moravský kras - známá propast Macocha, Pálava a zejména Národní park Podyjí. Jihomoravský kraj spadá do úmoří Černého moře. Nejvýznamnější řeky jsou Morava, Dyje, Svratka, Svitava.

Průmysl a hospodářství

Jihomoravský kraj patří mezi průmyslově rozvinuté regiony. Je typický převahou všeobecného strojírenství, jedná se zhruba o 17% celkové průmyslové produkce. Dále je zastoupen průmysl kovodělný a elektrotechnický. Charakteristickým průmyslovým odvětvím v regionu je i potravinářský průmysl, který se podílí téměř 13% na celkové produkci zpracovatelského průmyslu.

Podnikání

Kraj patří k regionům s velkým ekonomickým potenciálem. V posledních letech rychle roste počet podnikatelských subjektů, především v oborech výpočetní techniky, technologií, telekomunikací, vývoje a výroby softwaru ale i v ostatních odvětvích.

Zemědělství

V Jihomoravském kraji je na vysoké úrovni zemědělství. Zemědělsky je využíváno 60% půdy v regionu.
Jižní Morava je proslulá vinohradnictvím. Typické malebné vinné sklípky nabízí k ochutnání velkého množství vín z produkce místních vinařů. Ve velké míře se také pěstuje ovoce a zelenina. Severní část je především centrem lesnictví a produkce dřeva.

Školství a vzdělávání

Vzdělání je v kraji zajištěno sítí škol všech stupňů a typů: 630 mateřských škol, 475 základních škol,
42 gymnázií, 93 středních odborných škol, 16 vyšších odborných škol, 2 konzervatoře, 13 škol vysokých.

Doprava

Veřejná doprava v Jihomoravském kraji je provozována v integrovaném dopravním systému IDS JMK. Jedná se o ucelený systém, který má jednotné jízdní řády a zajištěnou návaznost spojů. Základ celého systému tvoří vlaková přeprava, na kterou navazují regionální autobusové spoje. Nedílnou součástí je městská hromadná doprava. Celkem se jedná o několik set vozidel, která jsou řízena prostřednictvím systému CEDRIS (Centrální dispečink a informační systém).
Jihomoravský Kraj je protkán hustou sítí silnic, dálnic a železničních tratí. Délka silnic a dálnic je 4 493km, provozní délka železničních tratí 799km.

Kultura

Jihomoravský kraj také nabízí nepřebernou škálu možností kulturního vyžití, ať už se jedná o divadla, kina, muzea, výstavy. Záleží pouze na vašem rozhodnutí……
Mahenovo divadlo - k největší zajímavosti patřilo originální Edisonovo elektrické osvětlení.
Součástí Mahenova divadla (Národní divadlo Brno) je i Janáčkovo divadlo a divadlo Reduta.
Další významná divadla: Divadlo Bolka Polívky, Divadlo Husa na provázku, Městské divadlo Brno
Za návštěvu určitě stojí i hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka.
Nesmíme opomenout, že Brno je město veletržní. Brněnské veletrhy lákají návštěvníky z celého
světa.

Sport

Jihomoravský kraj s řadou chráněných krajinných oblastí nabízí spoustu příležitostí pro turistiku či cykloturistiku. Krásná příroda, báječný venkovský vzduch a zářící slunce tvoří ideální podmínky nejen pro spokojenou dovolenou, ale přímo lákají k úvahám o možnosti pořídit si v některé z překrásných lokalit Jihomoravského kraje nemovitost.

Zdroje

www.czso.cz
www.jihomoravsky.kraj.cz
www.kr-jihomoravsky.cz
www.brno.cz

© 2008-2014